Ajankohtaista

Os.390 Facebook sivut on avattu

Osaston Facebook sivut ovat nyt avattu, ja ne löytyvät nimellä Os. 390 Helsingin putkimiehet ja eristäjät Tässä vielä linkki os.390 Facebook sivuille: https://www.facebook.com/Os.390/ Käykäähän…

TALOTEKNIIKKA-ALAN LVI-toimialan työehtosopimus 1.5.2020–28.2.2022

TES-Lennäkit ja laskurit löytyvät päävalikon kohdasta "materiaalipankki"

Rannalta Onkikisa

Mustikkamaan Rannaltaonginta kisa 3.6.2020 Peruttu

Uusi jäsenetu 1.7. alkaen: tapaturmavakuutus

Rakennusliiton jäsenille on hankittu uusi jäsenetu. Heinäkuun alusta eli 1.7.2020 alkaen Rakennusliiton työelämän käytettävissä olevat jäsenet (työssä käyvät ja työttömät) on vakuutettu…

Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimuksen muutokset

Palkankorotukset Palkankorotukset syksy 2020 Aikapalkat Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 %:lla.…

Talotekniikka-alan LVI-toimialan Työehtosopimuksen tekstimuutokset

5§ Työsuhde 5.2 Koeaika Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai…

Talotekniikka-alan LVI-toimialan 15 § Matkakustannukset

15 § Matkakustannukset 15.1 Päivittäiset matkakustannukset Ateriakorvaus Muutos: Ateriakorvaus maksetaan samoin perustein autonkuljettajalle kuin muillekin työntekijöille. Matkalippukorvaus…

Putki- ja ilmastointiasennusalojen normiaikahinnoittelu järjestelmään tehdyt muutokset

Putki-, ilmastointi- ja sprinklerasennusalojen normiaikahinnoittelujärjestelmään tehdyt muutokset tulevat voimaan kunkin työn osalta niissä työkohteissa, joissa tilaajan ja urakoitsijan välillä…

Sprinklerasennusalojen normiaikahinnoittelu järjestelmään tehdyt muutokset

Sprinkleralalle uusi hinnoittelu kokeiluna käyttöön Sprinkleralan hinnoittelu astuu voimaan kokeiluna ja se tulee käyttöön kohteissa, joissa tilaajan ja urakoitsijan välinen urakkasopimus perustuu…

Kaikkien Rakennusliiton työehtosopimusten yhteiset asiat

Tässä uutisessa kerrotaan kaikkiin Rakennusliiton työehtosopimuksiin 1.5. tulevat muutokset, muun muassa palkankorotukset. 1. Sopimuskorotukset ja palkankorotusten voimaantulo 1.9.2020 tai lähinnä sen…

Talotekniikka-alan keskituntiansion korotusprosentti

Talotekniikka-alan keskituntiansion korotusprosentti on 1.4.2020 – 31.3.2021 välisellä ajalla 1,2%. Vuosilomakeskituntiansio saadaan jakamalla 1.4.2019-31.3.2020 työssäolon ajalta maksetut palkat…

Rakennusalan työehtosopimukset maaliin sopimuskauden ja kustannusraamin puitteissa

Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto ovat päässeet sopuun työntekijöitä koskevien työehtosopimusten sisällöstä. Molemmat osapuolet pitävät tärkeänä, että yhteisymmärrys saavutettiin hyvissä ajoin…

Koronan vaikutukset rakennusalalla

Jos työtä ei voi tehdä Jos koronavirus estää työnteon, vaikka työntekijä ei ole sairastunut tai joutunut karanteeniin, on työnantajalla oikeus määrätä työntekijä muuhun työsopimuksen mukaiseen työhön.…

Osasto 390:n kevätkokous ti 17.3.2020 klo 16.00-

Os. nro 390 Helsingin putkimiehet ja putkieristäjät Kevätkokous Aika: tiistaina 17.3.2020 klo 16.00 Paikka: osaston toimitiloissa Viides linja 3. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat; kuullaan mm.…

Talotekniikka-alan kulukorvaukset 1.1.2020 alkaen

TALOTEKNIIKKA-ALA 2020 - Päiväraha 43 € - Osapäiväraha 20 € - Ateriakorvaus 10,75 € Päivittäiset matkat julkisten kulkuneuvojen mukaan, jollei muuta ole sovittu. Kilometrikorvaus 43 snt/km

Putki- ja iv-asentajien atk-mittaohjelmakoulutukset Maaliskuu 2020

Putkiasentajien atk-mittaohjelmakoulutus Aika la 7.3. klo 11 kurssin kesto noin 3,5 tuntia Käymme läpi atk-laskentaohjelman IV-asentajien atk-laskentaohjelman koulutus Aika su 8.3. klo 11 kurssin…

Metsäteollisuuden työsulun vaikutuksia rakentajiin

Metsäteollisuus ry on julistanut ajalle 12.–18.12. työsulun 32:een mekaanisen metsäteollisuuden toimipaikkaan. Työsulku on työnantajan työtaistelutoimenpide. Työsulku koskee vain Teollisuusliitto ry:n…

LÄHDE MUKAAN PIKKUJOULURISTEILYLLE LAUANTAINA 23.11.2019, VAPAITA PAIKKOJA 2!

LÄHDE MUKAAN PIKKUJOULURISTEILYLLE LAUANTAINA 23.11.2019 Helsingin putkimiehet ja putkieristäjät os 390:tä järjestää jäsenilleen pikkujouluristeilyn Tallinnaan 23.11.2019. Lähtö klo 13.30 ruokailu…

Osaston pikkujoulu päiväristeily järjestetään Tallinnaan 23.11.2019

Osaston pikkujoulu päiväristeily järjestetään Tallinnaan 23.11.2019. Ilmoittautumisista laitetaan lisätietoa lokakuun aikana osaston jäsenille tekstiviestillä sekä tiedotamme asiasta kotisivuille. Ole…

Niko Räsäsestä talotekniikka-alan tes-toimitsija

Uudenmaan aluetoimitsija Niko Räsänen nimitettiin kesällä liiton uudeksi talotekniikka-alan työehtotoimitsijaksi Rakennusliiton keskustoimistoon. Räsänen on työskennellyt Rakennusliitossa vuodesta…

Vanhempia