Ajankohtaista

Hauskaa vappua!

Toivottavasti ensi vuonna päästään juhlistamaan työväen juhlaa myös marssilla!

Rakennusliiton osasto 390 helsingin putkimiehet ja putkieristäjät ry:n kevätkokous 2021

RAKENNUSLIITON OSASTO 390 HELSINGIN PUTKIMIEHET JA PUTKIERISTÄJÄT ry KEVÄTKOKOUS 2021 Aika: Lauantai 20.03.2021 Klo 11.00 Paikka: Teams kokous Kevätkokous järjestetään Teams sovelluksen kautta,…

Osasto 390 Helsingin putkimiehet ja eristäjät ry:n Syyskokous 2020

RAKENNUSLIITON OSASTO 390 HELSINGIN PUTKIMIEHET JA PUTKIERISTÄJÄT ry SYYSKOKOUS 2020 Aika: Lauantai 27.02.2021 Klo 11.00 Paikka: Aluejärjestön koulutustilat Hakaniemi Ilmoittautuminen vaaditaan…

Talotekniikka-alan urakkalaskenta tutuksi Youtubessa! Putkiurakka, ilmastointiurakka, putkieristysurakka & sprinklerurakka

Sisäsurffauspäivän 2020 kuvagalleria

Talotekniikka-alan kulukorvaukset 2021

TALOTEKNIIKKA-ALA 2021 • Päiväraha 44 € • Osapäiväraha 20 € • Ateriakorvaus 11 € Päivittäiset matkat julkisten kulkuneuvojen mukaan, jollei muuta ole sovittu. Kilometrikorvaus 44 snt/km

Vuoden vaihteessa on palkallisia arkipyhiä

Jouluna ja vuodenvaihteessa on arkipyhiä, joiden korvaaminen vaihtelee eri työehtosopimuksissa. Itsenäisyyspäivän palkan maksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja…

os390 syyskokous 28.11 on peruttu. Syyskokous siirretään turvallisempaan ajankohtaan

os.390 Helsingin putkimiehet ja eristäjät syyskokous 28.11 on peruttu. Syyskokous siirretään turvallisempaan ajankohtaan, Rakennusliiton ohjeiden ja terveysviranomaisen määräyksestä. Entiset…

Os. 390, Helsingin putkimiehet ja -eristäjät Syyskokous la 28.11. klo 10.00

Os. 390, Helsingin putkimiehet ja -eristäjät Syyskokous la 28.11. klo 10.00 Rakennusliiton aluetoimisto, Siltasaarenkatu 4 (katutaso), 00531, Helsinki Esillä sääntöjen määräämät asiat…

Os.390 Facebook sivut on avattu

Osaston Facebook sivut ovat nyt avattu, ja ne löytyvät nimellä Os. 390 Helsingin putkimiehet ja eristäjät Tässä vielä linkki os.390 Facebook sivuille: https://www.facebook.com/Os.390/ Käykäähän…

TALOTEKNIIKKA-ALAN LVI-toimialan työehtosopimus 1.5.2020–28.2.2022

TES-Lennäkit ja laskurit löytyvät päävalikon kohdasta "materiaalipankki"

Rannalta Onkikisa

Mustikkamaan Rannaltaonginta kisa 3.6.2020 Peruttu

Uusi jäsenetu 1.7. alkaen: tapaturmavakuutus

Rakennusliiton jäsenille on hankittu uusi jäsenetu. Heinäkuun alusta eli 1.7.2020 alkaen Rakennusliiton työelämän käytettävissä olevat jäsenet (työssä käyvät ja työttömät) on vakuutettu…

Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimuksen muutokset

Palkankorotukset Palkankorotukset syksy 2020 Aikapalkat Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 %:lla.…

Talotekniikka-alan LVI-toimialan Työehtosopimuksen tekstimuutokset

5§ Työsuhde 5.2 Koeaika Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai…

Talotekniikka-alan LVI-toimialan 15 § Matkakustannukset

15 § Matkakustannukset 15.1 Päivittäiset matkakustannukset Ateriakorvaus Muutos: Ateriakorvaus maksetaan samoin perustein autonkuljettajalle kuin muillekin työntekijöille. Matkalippukorvaus…

Putki- ja ilmastointiasennusalojen normiaikahinnoittelu järjestelmään tehdyt muutokset

Putki-, ilmastointi- ja sprinklerasennusalojen normiaikahinnoittelujärjestelmään tehdyt muutokset tulevat voimaan kunkin työn osalta niissä työkohteissa, joissa tilaajan ja urakoitsijan välillä…

Sprinklerasennusalojen normiaikahinnoittelu järjestelmään tehdyt muutokset

Sprinkleralalle uusi hinnoittelu kokeiluna käyttöön Sprinkleralan hinnoittelu astuu voimaan kokeiluna ja se tulee käyttöön kohteissa, joissa tilaajan ja urakoitsijan välinen urakkasopimus perustuu…

Kaikkien Rakennusliiton työehtosopimusten yhteiset asiat

Tässä uutisessa kerrotaan kaikkiin Rakennusliiton työehtosopimuksiin 1.5. tulevat muutokset, muun muassa palkankorotukset. 1. Sopimuskorotukset ja palkankorotusten voimaantulo 1.9.2020 tai lähinnä sen…

Talotekniikka-alan keskituntiansion korotusprosentti

Talotekniikka-alan keskituntiansion korotusprosentti on 1.4.2020 – 31.3.2021 välisellä ajalla 1,2%. Vuosilomakeskituntiansio saadaan jakamalla 1.4.2019-31.3.2020 työssäolon ajalta maksetut palkat…

Vanhempia