Koronan vaikutukset rakennusalalla

16.3.2020

Jos työtä ei voi tehdä

Jos koronavirus estää työnteon, vaikka työntekijä ei ole sairastunut tai joutunut karanteeniin, on työnantajalla oikeus määrätä työntekijä muuhun työsopimuksen mukaiseen työhön. Työnantaja maksaa palkan tässä tapauksessa normaalisti.

Jos työnantaja ei kykene kohtuudella tarjoamaan muuta työtä, on hänen annettava lomautusilmoitus ennen lomautuksen alkamista. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen syy ja arvioitu kesto. Työnantajan on maksettava palkka enintään 14 vuorokauden ajan.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänäsi www.te-palvelut.fi. Lomautuksen syy on mainittava. Kyseessä on lomautukseen rinnastettava syy, ja TE-toimisto antaa kassalle asiasta lausunnon.

Lähetä päivärahahakemus Rakennuskassaan mieluiten eAsioinnin kautta www.rakennuskassa.fi, kun kaksi kokonaista kalenteriviikkoa on kulunut lomautuksesi alkamisesta. Kassa tarvitsee hakemuksesi liitteeksi ainakin lomautusilmoituksen ja palkkatodistuksen vähintään 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen alkamista.

Hae päivärahaa aina takautuvasti. Lähetä jatkohakemukset neljän kalenteriviikon välein lomautuksen edelleen jatkuessa.

Karanteeni ja eristys

Jos työntekijä tai hänen alle 16-vuotias lapsensa joutuu viranomaisen (käytännössä oman kunnan asiasta vastaava lääkäri) määräämään karanteeniin tai eristykseen, maksaa Kela hänelle tartuntatautilain mukaista päivärahaa. www.kela.fi/tartuntatauti

Työnantajan tai koulun kehotus jäädä kotiin ei siis oikeuta tartuntatautipäivärahaan.

Mikäli työntekijä on vapaa-ajallaan matkustanut ulkomaille, on terve eikä tartuntatautilain mukainen virkasuhteinen lääkäri ole määrännyt häntä karanteeniin, hänellä on työntekovelvoite matkan jälkeen. Työnantajalla on oikeus halutessaan edellyttää työntekijältä töihin tullessa terveystarkastusta.

Jos työnantaja estää työntekijän työskentelyn ilman lääkärin antamaa karanteenimääräystä, työnantaja maksaa työntekijälle palkan työstä vapauttamisen ajalta.

Seuraa tilannetta

Koronan aiheuttama tilanne on ainutlaatuinen ja sen vuoksi työmarkkinoilla on erilaisia tulkintoja ja voi syntyä myös erimielisyyksiä työntekijöiden ja työnantajien välillä. Ensivaiheen tulkintaoikeus riitatilanteessa on työnantajalla kuten ennenkin.

Tilanne ja viranomaisten määräykset korona-asiassa muuttuvat koko ajan, joten seuraa viestintää Rakennusliiton sivuilta. SAK:lla on ohjeistusta koronaan liittyen www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/miten-koronavirus-vaikuttaa-tyoelamaan