Talotekniikka-alan keskituntiansion korotusprosentti

17.4.2020

Talotekniikka-alan keskituntiansion korotusprosentti on 1.4.2020 – 31.3.2021 
välisellä ajalla 1,2%. 

 

Vuosilomakeskituntiansio saadaan jakamalla 1.4.2019-31.3.2020 työssäolon 
ajalta maksetut palkat niitä vastaavilla työtunneilla. 
Esim. 40 000 € : 1700 h = 23,53 € > vuosiloma KTA 

 

Henkilökohtainen keskituntiansio määräytyy seuraavasti: lomanmääräytymisvuoden
1.4.2019 - 31.3.2020 vuosilomakeskituntiansiota korotetaan 1.4.2020 alkaen 1,2%. Näin
korotettu keskituntiansio on voimassa 1.4.2020 – 31.3.2021 välisen ajan. 
Esim. 23,53 X 1,2% = 23,81 € > henkilökohtainen KTA 

 

Lomapalkat siis maksetaan korottamattomalla eli vuosilomakeskituntiansiolla käyttäen
lomapalkkasopimuksen mukaisia kertoimia.  Korotetulla eli henkilökohtaisella 
keskituntiansiolla maksetaan kaikki muut keskituntiansioon perustuvat palkat kuten 
arkipyhäkorvaus ja sairausajan palkka.