Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimuksen muutokset

30.4.2020

Palkankorotukset

Palkankorotukset syksy 2020

Aikapalkat

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 %:lla.

Perustuntipalkat

Perustuntipalkat 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Pr€/H
S11,24
113,55
216,03
316,85
417,78

Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa.

Kuukausipalkat

Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 %:lla.

Kuukausipalkat tarkistetaan korotusten jälkeen niin, että täyttävät työehtosopimuksen 10.5 kohdan määräykset.

Keskituntiansio

Vuosiloman keskituntiansion korotusprosentti lomanmääräytymisvuodelle 1.4.2020- 31.3.2021 on seuraava:

  • 4.2020-31.3.2021 välisenä aikana 1,2%.

Työehtosopimuksen suoritussidonnaiset palkat

Palkankorotus toteutetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

Urakka ja palkkiopalkkaustyöt

Putki-, ilmastointi- ja sprinklerasennusalojen normituntikerroin 17,00 €/NH.

Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 3,76 €/yks.

Putki-, ilmastointi- ja sprinklerasennusalojen normituntikerroin ja putkieristysalan rahakertoimet otetaan käyttöön siten, että korotuksen vaikutus otetaan huomioon tehtyjen työtuntien suhteessa.

Palkkiopalkkaustyöt

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, maksetaan tehdyille tunneille erillisenä lisänä 0,27 €/H tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Lisä€/H
Iltavuorolisä1,06
Yövuorolisä2,13
Iltatyölisä1,06
Yötyölisä2,13
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä2,49
Ammattitutkintolisä0,52
Erikoisammattitutkintolisä0,96

Putkieristysalan työkalukorvaus

Työkalukorvaus 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: 1,83 €/päivä

Etumieslisä putki-, ilmastointi- ja sprinklerialat

Etumieslisän taattu osa on 0,38 €/h

Etumieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä on 0,59 €/h

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettava erilliskorvaus

Edustettavien työntekijöiden määrä   Euroa/kahden viikon tilijakso

10 – 50 työntekijää                                         33,81

51 – 100 työntekijää                                      42,27

yli 100 työntekijää                                          63,37

Palkankorotukset syksy 2021

Aikapalkat

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 %:lla.

Perustuntipalkat

Perustuntipalkat 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Pr€/H
S11,39
113,73
216,24
317,07
418,01

 

Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa.

Kuukausipalkat

Kuukausipalkat

Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 %:lla.

Kuukausipalkat tarkistetaan korotusten jälkeen niin, että täyttävät työehtosopimuksen 10.5 kohdan määräykset.

Keskituntiansio

Vuosiloman keskituntiansion korotusprosentti lomanmääräytymisvuodelle 1.4.2021- 31.3.2022 on 0,9 %

Työehtosopimukseen suoritussidonnaiset palkat

Palkankorotus toteutetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

Urakka ja palkkiopalkkaustyöt

Putki-, ilmastointi ja sprinklerasennusalojen normituntikerroin 17,22 €/NH.

Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 3,81 €/yks.

Putki- ilmastointi- ja sprinklerasennusalojen normituntikerroin ja putkieristysalan rahakertoimet otetaan käyttöön siten, että korotuksen vaikutus otetaan huomioon tehtyjen työtuntien suhteessa.

Palkkiopalkkaustyöt

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, maksetaan tehdyille tunneille erillisenä lisänä 0,22 €/H tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdyille tunneille erillisenä lisänä 0,49 €/H (0,27 €/H + 0,22 €/H) tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Työehtosopimuksen lisät

Lisät 1.9.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta:

Lisä€/H
Iltavuorolisä1,07
Yövuorolisä2,16
Iltatyölisä1,07
Yötyölisä2,16
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä2,52
Ammattitutkintolisä0,53
Erikoisammattitutkintolisä0,97

Putkieristysalan työkalukorvaus

Työkalukorvaus 1.9.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta: 1,85 €/päivä

Etumieslisä putki- ilmastointi- ja sprinkler- alat

Etumieslisän taattu osa on 0,38 €/h

Etumieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä on 0,60 €/h

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettava erilliskorvaus

Edustettavien työntekijöiden määrä                      Euroa/kahden viikon tilijakso

10 – 50 työntekijää                                         34,25

51 – 100 työntekijää                                      42,82

yli 100 työntekijää                                          64,19