Vuoden vaihteessa on palkallisia arkipyhiä

1.12.2020

Jouluna ja vuodenvaihteessa on arkipyhiä, joiden korvaaminen vaihtelee eri työehtosopimuksissa. Itsenäisyyspäivän palkan maksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä.


Talotekniikka-ala


Talotekniikka-alalla korvattavia arkipyhiä ovat jouluaatto, ensimmäinen ja toinen joulupäivä, uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai ja juhannusaatto.

Korvausperuste on keskituntiansio. Korvaus maksetaan, mikäli edellä mainitut päivät osuvat työpäiville. Vapaapäiville osuvilta arkipyhiltä ei korvausta makseta.

Kun itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän sairausloman sisään sille ajalle, jolta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus, maksetaan työntekijälle työpäiväksi sattuvalta itsenäisyyspäivältä palkka.

Korvausta ei makseta seuraavissa tilanteissa:

* Työsuhde on kestänyt alle 6 viikkoa ennen arkipyhää.

* Työntekijä on luvatta poissa arkipyhää edeltävänä tai lähinnä seuraavana työpäivänä.

* Arkipyhä sijoittuu lauantaille tai sunnuntaille.

* Arkipyhä sijoittuu vanhempain-, perhe- tai kuntoutusvapaan sisään.

* Arkipyhä sijoittuu lomautusta seuranneen kahden ensimmäisen viikon ulkopuolelle.

Mikäli työntekijä on mainittuna arkipyhänä työssä, maksetaan hänelle palkka samojen perusteiden mukaan kuin sunnuntaityöltä eikä arkipyhäkorvausta suoriteta.